پیمان محمدیان
مشاور فروش و مارکتینگ
  • مشاور فروش و مارکتینگ

دوره‌های آموزشی:

  • مشتری یابی در فضای دیجیتال