مدیر فروش:

علی_عبداللهی
علی عبداللهی
استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
محمدجواد_کریمی
محمد جواد کریمی
مدیر فروش دیدار
نوید نادری
مشاور و مدرس در زمینه مدیریت بازاریابی و فروش
جواد_شکری
جواد شکری
بیزینس دایرکتور سولیکو کاله
مجید مجیدی
مجید مجیدی
مشاور و مدرس فروش و توسعه بازار
امیر بختایی
مشاور و مدرس بازاریابی، مربی کارآفرینی و توسعه کسب و کار
داریوش_سنقری
داریوش سنقری
روانشناس و مشاور سازمانی در حوزه توسعه فردی و فروش
اتوسا_آهنگ
آتوسا آهنگ
کارشناس ارشد شبکه‌های اجتماعی و هم‌بنیان‌گذار سکودار
سروش صفدریان
مشاور و مدرس فروش و موسس مدرسه کسب و کار راستین
محمد صبور
بنیانگذار آکادمی جهش و کوچ حرفه‌ای
سهند نقیب هاشمی
مشاور فروش و مدیر موفقیت مشتریان دیدار
حمید محمودزاده
بنیان‌گذار CRM دیدار
مسعود_انصاری
مسعود انصاری
مدرس پرفورمنس مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

کارشناس فروش:

امیر بختایی
مشاور و مدرس بازاریابی، مربی کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلال مسلمان‌یزدی
رییس آکادمی موفقیت ایران و خالق مرکز بهبود عملکرد
پیمان_محمدیان
پیمان محمدیان
مشاور فروش و مارکتینگ
گلشن طاهری
مدرس و منتور فروش
محمد صبور
بنیانگذار آکادمی جهش و کوچ حرفه‌ای
سهند نقیب هاشمی
مشاور فروش و مدیر موفقیت مشتریان دیدار
فربد طهرانی
فربد طهرانی
موسس مرکز مذاکره ایران
بهزاد استقامت
بنیان‌گذار مدرسه بازاریابی و فروش تلفنی راه مدیران
حمید محمودزاده
بنیان‌گذار CRM دیدار
سروش صفدریان
مشاور و مدرس فروش و موسس مدرسه کسب و کار راستین
مجید مجیدی
مجید مجیدی
مشاور و مدرس فروش و توسعه بازار