منتورهای آکادمی فروش دیدار

مریم قربانی
مدیر فروش و کوچ مدیران اجرایی
پروین_باوفا
پروین باوفا
مدرس و کوچ توسعه فردی و فروش
میلاد-فتاحی
میلاد فتاحی
مدیر توسعه بازار و مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
ادوین سلاطین
مدیرعامل شرکت آرالپ
صابر برزگر
مدیرعامل شرکت کاوان تندرست
گلشن طاهری
مدرس و منتور اکادمی دیدار