ستاره‌های آموزش فروش ایران در آکادمی دیدار

بنیانگذار آکادمی جهش و کوچ حرفه‌ای
مشاور و مدرس فروش و موسس مدرسه کسب و کار راستین
مشاور فروش و مدیر موفقیت مشتریان دیدار
عادل طالبی
استراتژیست کسب و کارهای آنلاین و بازاریابی دیجیتال
مشاور و مدرس بازاریابی و فروش
رییس آکادمی موفقیت ایران و خالق مرکز بهبود عملکرد
آرمان_ولیان
مدرس و مشاور اتیکت (رفتار حرفه‌ای) و آداب معاشرت در تجارت بین الملل و کسب‌وکار
فربد طهرانی
موسس مرکز مذاکره ایران
بنیان‌گذار مدرسه بازاریابی و فروش تلفنی راه مدیران
مشاور و مدرس بازاریابی، مربی کارآفرینی و توسعه کسب و کار
مجید مجیدی
مشاور و مدرس فروش و توسعه بازار
بنیان‌گذار CRM دیدار
ادمین سابق تیم فروش CRM دیدار