جواد شکری
بیزینس دایرکتور سولیکو کاله

دوره‌های آموزشی:

  • شناخت بازار، محصول و رقبا