پروین باوفا
مدرس و کوچ توسعه فردی و فروش

مدرس و کوچ توسعه فردی و فروش در سازمان‌های خصوصی و دولتی

تحصیلات آکادمیک: شیمی کاربردی و مهندسی شیمی، دارای مدرک MBA، مدیریت بازاریابی و فروش

سابقه کاری در زمینه فروش: کارشناس فروش UPS؛ تجهیزات برق اضطراری، تجهیزات اداری و ساختمانی

ایشان در حال حاضر کوچ، منتور و مدرس دوره‌های هوش هیجانی، هوش فروش و مهارت‌های ارتباطی در سازمان‌های دولتی و خصوصی هستند.

دوره‌های آموزشی:

  • منتور دوره کارشناس فروش