محمد صبور
بنیانگذار آکادمی جهش و کوچ حرفه‌ای
  • دارای گواهینامه دوره پیشرفته کوچینگ (مربی‌گری) از "ICI"
  • مربی تحول فردی و سازمانی
  • عضو جامعه مدرسین رفتارشناسی
  • سخنران

محمد صبور پیش و بیش‌از هر چیز یک مربی است. او حرفه مربی‌گری را، هم به شکل تجربی و هم به شکل علمی آموزش دیده و حالا بیش‌تر از پنج‌سال است به‌عنوان مربی و سخنران تحول فردی و سازمانی شناخته می‌شود. محمد صبور تجربه همکاری با دانشگاه “MIT” آمریکا، دانشگاه “Ilia” گرجستان، دانشگاه علمی-کاربردی تهران، دیوان محاسبات تهران و سازمان‌های بسیار دیگری را دارد.
اگر شما هم علاقه دارید که سر کلاس محمد صبور بنشینید و از دانش و تجربه سال‌ها مربی‌گریِ او استفاده کنید در آکادمی دیدار این فرصت فراهم است.

دوره‌های آموزشی:

  • شخصیت‌شناسی مشتری
  • مدیریت زمان
  • شبکه سازی