جلال مسلمان‌یزدی
رییس آکادمی موفقیت ایران و خالق مرکز بهبود عملکرد
  • مدرس دانشگاه و موسسات
  • سخنران و نویسنده
  • مدرس ارشد بنیاد سخنرانان حرفه‌ای ایران

جلال مسلمان یزدی را بی‌شک باید یکی از افراد باتجربه در کسب‌وکار و فروش بدانیم. اگر بخواهیم تنها به بخشی از تجربیات و سوابق این مدرس و مشاور حرفه‌ای اشاره کنیم، او مدیرعامل موسسه رایفر، مشاور برندهای مختلف کسب‌وکار، نماینده مرکز رشد دانشگاه تهران و مربی مباحثی مانند رفتارشناسی دیسک است.

شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آکادمی فروش دیدار، پای درس و تجربه جلال مسلمان یزدی بنشینید و از سال‌ها تجربه و دانش او بهره‌مند شوید.

دوره‌های آموزشی:

  • توسعه فردی فروشنده