گلشن طاهری
مدرس و منتور فروش
  • دانش‌آموخته رشته MBA گرایش بازاریابی
  • متخصص مدیریت ارتباط با مشتری و فروش B2B

گلشن طاهری بیش‌از 10 سال است که در حوزه فروش به شکل حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تجربه همکاری با مجموعه‌هایی در زمینه‌‌های کاری متنوع در طی این سال‌ها، به دانش و تجربه این متخصص حرفه‌ای فروش افزوده است. او که در زمینه بازاریابی نیز تخصص دارد، توانسته دانش فروش را با همراهیِ دانسته‌های بازاریابی، به مرحله تجربه و اجرا برساند.
مهارت مذاکره، هدایت تیم فروش و مدیریت ارتباط با مشتری در نرم‌افزار CRM اصلی‌ترین مهارت‌های گلشن طاهری است.

دوره‌های آموزشی:

  • نگرش ساخت رابطه