امیر بختایی
مشاور و مدرس بازاریابی، مربی کارآفرینی و توسعه کسب و کار

پژوهشگر، مدرس و مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات و فنون مذاکره
• رئیس اداره توزیع و فروش سازمان مدیریت صنعتی
• عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
• عضو افتخاري انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
• مدیر علمی دوره مدیریت بازرگانی در سازمان مدیریت صنعتی
• نویسنده و مترجم 3 کتاب تخصصی و ده ها مقاله و مطلب علمی در نشریات تخصصی

دوره‌های آموزشی:

  • مدیریت مذاکرات سخت
  • مدیریت مشتریان ناراضی
  • مهارت مذاکره