صابر برزگر
مدیرعامل شرکت کاوان تندرست

مدیر فروش تجهیزات پزشکی
کارشناس فروش تجهیزات پزشکی
تجربه فروش B2B و B2G و B2C
دانش آموخته مکانیک از دانشگاه آزاد

صابر برزگر در حال حاضر مدیر عامل شرکت کاوان تندرست است و به عنوان منتور در دوره فروش آکادمی دیدار هم فعالیت دارد.

دوره‌های آموزشی:

  • منتور دوره کارشناس فروش