داریوش سنقری
روانشناس و مشاور سازمانی در حوزه توسعه فردی و فروش

دوره‌های آموزشی:

  • مدیریت منابع انسانی