علی عبداللهی
استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

دوره‌های آموزشی:

  • طراحی مدل کسب و کار